Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Macro và Câu lệnh

Macro và Câu lệnh

Khi bạn đã thành thạo các bước cơ bản của Lineage II bạn sẽ tiếp cận với các chức năng cao cấp hơn bao gồm giao tiếp qua nhiều kênh chuyên biệt, sử dụng lệnh hành động hay phức tạp hơn đó là macro.

Kênh chat

Chat bình thường – Chat cùng với các người chơi khác trong khu vực xung quanh.
Clan (Bang hội) – Chat cùng các thành viên clan bằng cách đánh kí hiệu @ trước nội dung cần chat.
Alliance (Liên minh)  – Chat cùng các thành viên trong LM/ally (viết tắt của Liên minh/Alliance) bằng cách đánh kí hiệu $ trước nội dung cần chat.
Party (Tổ đội) – Chat cùng các thành viên trong pt (viết tắt của party) bằng cách đánh kí hiệu # trước nội dung cần chat.
Trade (Kênh mua bán) – Là kênh dành riêng cho việc mua bán hoặc trao đổi vật phẩm, đánh kí hiệu + trước nội dung giao dịch.
Whisper (Thì thầm) – Chat với MỘT người chơi khác bằng cách đánh kí hiệu "(tên người chơi) trước nội dung cần chat.
Shout – Chat với tất cả người chơi khác trong phạm vi lớn hơn chat bình thường bằng cách đánh kí hiệu ! trước nội dung cần chat. Lưu ý Lineage II giới hạn thời gian giữa mỗi lần chat shout để tránh tình trạng spam cũng như lợi dụng kênh chat này vì mục đích xấu.
Hero (Anh hùng) – Khi được danh hiệu Hero thông qua thi đấu Olympiad, sử dụng kí hiệu % để chat sẽ đưa nội dung chat đến tất cả người chơi trong server. Sau khi chat 10 giây sau mới có thể chat tiếp.

Câu lệnh /

Hầu như những câu lệnh này có thể được sử dụng qua cửa sổ Hành động tuy nhiên rất có ích khi lập macro.

Bạn bè

Di chuyển, thời gian và quay phim

/friendlist Hiển thị danh sách bạn bè /loc Hiển thị tọa độ vị trí người chơi 
/friendinvite [tên] Thêm người chơi vào danh sách bạn bè /time Hiển thị giờ trong trò chơi (không phải giờ thực ngoài đời)
/frienddel [tên] Xóa người chơi khỏi danh sách bạn bè /sit Ngồi, tăng tỉ lệ hồi phục HP và MP
/blocklist Danh sách người chơi đã bị chặn /stand Đứng dậy
/block [tên] Thêm người chơi vào danh sách chặn /walk Bật/tắt hành động đi
/unblock [tên] Xóa người chơi khỏi danh sách chặn /run Bật/tắt hành động chạy
/allblock Ngăn không cho người chơi khác Thì thầm /mountdismount Cưỡi/xuống thú cưỡi
/allunblock Bỏ chặn Thì thầm /start_videorecording Bắt đầu quay phim
/evaluate Recommend (Đề cử) người chơi khác /end_videorecording Dừng quay phim

Hỗ trợ từ GM

/startend_videorecording Bắt đầu/Dừng quay phim
/gm [message] Gửi kiến nghị đến GM

Party

/gmcancel Hủy kiến nghị đã gửi /invite [tên] Mời người chơi vào tổ đội
/unstuck Dịch chuyển về làng gần nhất (Mất 5 phút để dịch chuyển) /leave Rời tổ đội hiện tại

Chiến đấu

/dismiss [tên] Đuổi người chơi khỏi tổ đội (Chỉ đội trưởng mới có quyền)
/attack [mục tiêu] Tấn công mục tiêu /partymatching Tìm tổ đội
/attackforce [mục tiêu] Tấn công mục tiêu không cần đè Ctrl /partyinfo Hiển thị thông tin tổ đội
/attackstand [mục tiêu] Tấn công mà không rời vị trí hiện tại (đứng yên) /changepartyleader Bổ nhiệm người chơi khác làm đội trưởng (Chỉ đội trưởng mới có quyền)
/target [mục tiêu] Chọn mục tiêu

Trao đổi

/targetnext Chọn mục tiêu có thể tấn công gần bên /pickup Nhặt vật phẩm gần nhất
/assist [tên] Chọn mục tiêu mà người chơi khác đã chọn /trade [mục tiêu] Tạo giao dịch với người chơi 
/olympiadstat Hiển thị bàn thắng, thua và điểm Olympiad /vendor [vật phẩm] Tạo gian hàng bán vật phẩm

Clan

/buy [vật phẩm] Tạo gian hàng mua vật phẩm
/nick Đặt danh hiệu cho mình /dwarvenmanufacture Tạo gian hàng chế tạo (dành riêng cho Dwarf)
/enemylist Hiển thị danh sách clan đã bị khiêu chiến nhưng chưa hồi đáp /generalmanufacture Tạo gian hàng chế tạo thông thường
/attackerlist Hiển thị danh sách clan khiêu chiến nhưng clan bạn chưa hồi đáp /findprivatestore [đánh chữ cần tìm] Đánh dấu các gian hàng thỏa mãn điều kiện cần tìm
/warlist Hiển thị danh sách clan đang trong trạng thái thù địch (2 bên đều đã hồi đáp) /packagesale Mở gian hàng bán trọn gói
/clanwarstart Khiêu chiến với clan khác

Gia nhân

/clanwarstop Dừng chiến với clan đó /summonattack Ra lệnh gia nhân tấn công
/siegestatus Liệt kê thành viên tham gia công thành
/clanpenalty Hiển thị danh sách các clan bị phạt /summonhold Ra lệnh đứng yên tại chỗ

Thú cưng

/servitormove Ra lệnh di chuyển
/petattack Ra lệnh thú cưng tấn công /summonstop Ra lệnh dừng hành động đang làm
/petmove Ra lệnh di chuyển /unsummon Giải tán gia nhân
/petrevert Kêu gọi nó trở lại

Token (Dấu hiệu)

/petcollect Ra lệnh nhặt vật phẩm gần nhất /UseToken1 Ấn định dấu hiệu 1 vào mục tiêu
/pethold Ra lệnh đứng yên tại chỗ /UseToken2 Ấn định dấu hiệu 2 vào mục tiêu
/petstop Ra lệnh dừng hành động đang làm /UseToken3 Ấn định dấu hiệu 3 vào mục tiêu

Duels (Giao đấu)

/UseToken4 Ấn định dấu hiệu 4 vào mục tiêu
/duel [mục tiêu] Thách thức người chơi khác giao đấu 1v1 /TokenTargeting1 Chọn dấu hiệu 1 làm mục tiêu sau khi đã ấn định
/partyduel  [mục tiêu] Thách thức 1 tổ đội khác giao đấu nhóm /TokenTargeting2 Chọn dấu hiệu 2 làm mục tiêu sau khi đã ấn định
/withdraw Dừng đấu khẩn cấp /TokenTargeting3 Chọn dấu hiệu 3 làm mục tiêu sau khi đã ấn định

Hầm ngục

/TokenTargeting4 Chọn dấu hiệu 4 làm mục tiêu sau khi đã ấn định
/instancezone Hiển thị thời gian còn lại trước khi được tiếp tục vào hầm ngục

Lệnh ALT và các phím tắt

Để có thể thoải mái sử dụng không cần Alt bạn có thể vào mục Setting => System => đánh dấu Enter to chat.

Lệnh ALT

Chức năng

Lệnh ALT

Chức năng

ALT + B Cửa sổ cộng đồng ALT + V or TAB Cửa sổ hành trang
ALT + C Cửa sổ hành động ALT + W Mở/Đóng tất cả cửa sổ 
ALT + F Thay đổi hiển thị buff, debuff của thành viên khác trong tổ đội ALT + X Tùy chỉnh hệ thống
ALT + H Bật/Tắt giao diện người dùng ALT + Y
ALT + J Cửa sổ chat ALT + . Tắt tiếng
ALT + K Cửa sổ kĩ năng ALT + Enter Thay đổi qua lại giữa toàn màn hình và chế độ cửa sổ
ALT + L Khởi tạo cửa sổ về vị trí mặc định Alt + F1-F10 Qua các trang trong thanh phím tắt
ALT + M Bản đồ ALT + Up Arrow/Down Arrow Thay đổi qua lại giữa các người chơi đã thì thầm với bạn
ALT + N Cửa sổ clan ALT + Page Up/Page Down Thay đổi qua lại giữa các kênh chat
Alt + O Mở cửa sổ kiến nghị GM Esc Hủy chọn mục tiêu và tắt cửa sổ 
ALT + P Thay đổi qua lại giữa tùy chỉnh cấu hình cao hoặc thấp F1-F12 Sử dụng phím tắt ở thanh dưới cùng
ALT + R Cửa sổ macro Page Up/Down Thay đổi qua lại 3 góc nhìn khác nhau
ALT + T Trạng thái nhân vật Ctrl Sử dụng để PvP
ALT + U Cửa sổ nhiệm vụ

Macro


Là một chức năng rất hữu dụng khi bạn cần thực hiện một chuỗi nhiều hành động. Dùng tổ hợp phím Alt + R hoặc nhấn Macro trong System Menu.  Bạn có thể tạo, chỉnh sửa hoặc xóa macro trong mục này. Những macro đã tạo có thể được cài vào thanh phím tắt để dễ dàng sử dụng hơn. Một nhân vật có thể tạo tối đa 48 macro.

Cách tạo và chỉnh sửa macro


Nhấn Add để tạo macro trong cửa sổ Macro.
- Lựa chọn biểu tượng cho macro.
- Đặt tên cho macro.
- Đặt tên viết tắt cho macro. Tên viết tắt sẽ hiển thị trên biểu tượng macro để bạn có thể dễ dàng sử dụng trong thanh phím tắt.
- Nhập lệnh cho macro, ngoài ra bạn có thể kéo - thả skill từ bảng kĩ năng vào các thanh lệnh để tạo tổ hợp combo cần thiết hay dùng để tự động chat. Bạn có thể nhập tối đa 12 lệnh trong 1 macro.

game-macros.jpg

 

Một số lưu ý khi sử dụng macro


- /delay [thời gian]: Được sử dụng để chờ giữa các lệnh trong macro, tính bằng giây. 
- Muốn dừng macro đang chạy bạn có thể chat hoặc di chuyển nhân vật, macro sẽ tự động ngắt. 
- Các câu lệnh khác cũng có thể được sử dụng trong macro như: /sit, /stand, /sitstand, /walk, /run, /walkrun, /attack, /attackforce, /exchange, /targetnext, /pickup, /assist, /invite, /leave, /partymatching, /vendor, /buy, /personalmanufacture, /mountdismount, /socialno, /socialyes, /socialbow, /socialunaware, /socialwaitinga, /sociallaugh, /socialapplause, /socialdance, /socialsad, /time, /loc, /partyinfo